આજના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 10/06/2022 ને શુક્રવારના અમરેલી, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, બોટાદ અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:

અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 1700થી 2700 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ કપાસનો ભાવ રૂ. 1495થી 2640 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1495 2640
શિંગ મઠડી 1123 1340
શિંગ મોટી 1045 1327
શિંગ દાણા 1500 1828
શિંગ ફાડા 1400 1702
તલ સફેદ 1000 2168
તલ કાળા 1400 2586
તલ કાશ્મીરી 2041 2115
બાજરો 402 456
જુવાર 311 559
ઘઉં ટુકડા 432 552
ઘઉં લોકવન 385 456
મગ 700 1286
અડદ 1235 1303
ચણા 660 859
તુવેર 650 1071
એરંડા 1205 1445
જીરું 1700 2700
રાયડો 1040 1090
ઇસબગુલ 2215 2351
ગમ ગુવાર 1074 1074
ધાણા 1951 2068
અજમા 1305 1860
મેથી 750 1000
સોયાબીન 1161 1345

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2201થી 4011 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 901થી 2901 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 466
ઘઉં ટુકડા 422 552
કપાસ 1151 2591
મગફળી જીણી 915 1366
મગફળી જાડી 820 1376
મગફળી નવી 950 1331
સીંગદાણા 1650 1871
શીંગ ફાડા 1151 1691
એરંડા 1101 1506
તલ 1400 2051
કાળા તલ 1800 2576
તલ લાલ 2001 2081
જીરૂ 2201 4011
કલંજી 1076 2711
વરિયાળી 1621 1801
ધાણા 1000 2281
ધાણી 1100 2361
મરચા સૂકા પટ્ટો
951 2901
લસણ 101 426
ડુંગળી 41 211
ડુંગળી સફેદ 81 161
બાજરો 300 401
જુવાર 271 591
મકાઈ 421 561
મગ 1001 1341
વાલ 801 1571
અડદ 626 1421
ચોળા/ચોળી 701 1211
તુવેર 941 1231
રાજગરો 1101 1101
સોયાબીન 1000 1371
રાયડો 951 1161
રાઈ 776 1071
મેથી 761 1081
અજમો 1226 1226
ગોગળી 891 1131
સુરજમુખી 1041 1191
વટાણા 551 871

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3100થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2368 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 358 446
બાજરો 340 450
જુવાર 500 1080
ચણા 750 858
અડદ 900 1405
તુવેર 1000 1254
મગફળી જીણી 950 1232
મગફળી જાડી 930 1275
સીંગફાડા 1350 1529
એરંડા 1000 1471
તલ 1550 2032
તલ કાળા 1700 2560
જીરૂ 3100 4000
ધાણા 1950 2368
મગ 1050 1331
ચોળી 1030 1030
સીંગદાણા 1340 1680
સોયાબીન 1200 1380
રાઈ 1200 1200
મેથી 850 1090

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2250થી 3972 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1650થી 1980 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 444 516
તલ 1650 1980
મગફળી જીણી 951 1243
જીરૂ 2250 3972
બાજરો 364 500
મગ 1100 1199
ચણા 735 853
એરંડા 1438 1475
તુવેર 941 1101
સીંગદાણા 1436 1700
રાયડો 951 1141
ગુવારનું બી 1010 1088

 

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:

બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2275થી 4165 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1695થી 2050 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 228 554
જુવાર 400 651
મગફળી 1000 1425
કપાસ 1435 2436
તલ (સફેદ) 1695 2050
કાળા તલ 1750 2375
જીરું 2275 4165
ચણા 650 869
મેથી 900 1036
ધાણા 1250 2085
મગ 800 1200
તુવેર 800 1070
રાઈ 900 1170

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3720થી 4065 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2150થી 2625 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2150 2625
ઘઉં લોકવન 415 462
ઘઉં ટુકડા 430 495
જુવાર સફેદ 465 675
જુવાર પીળી 375 480
બાજરી 275 465
તુવેર 970 1149
ચણા પીળા 820 870
ચણા સફેદ 1100 1780
અડદ 1250 1422
મગ 1125 1422
વાલ દેશી 835 1560
વાલ પાપડી 1785 2005
ચોળી 1020 1130
કળથી 911 1015
સીંગદાણા 1700 1800
મગફળી જાડી 1080 1340
મગફળી જીણી 1090 1270
તલી 1880 1980
સુરજમુખી 850 1311
એરંડા 1400 1485
અજમો 1540 1960
સુવા 1200 1350
સોયાબીન 1200 1375
સીંગફાડા 1125 1685
કાળા તલ 1950 2525
લસણ 110 300
ધાણા 1750 2140
મરચા સુકા 1800 3200
ધાણી 1860 2378
જીરૂ 3720 4065
રાય 1050 1190
મેથી 950 1140
કલોંજી 2080 2662
રાયડો 1120 1240
રજકાનું બી 3600 5200
ગુવારનું બી 1080 1110

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment