આજના તા. 10/08/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 10/08/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4470 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1290થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
જુવાર 500 590
બાજરો 300 545
ઘઉં 430 487
મગ 800 1390
અડદ 900 1305
તુવેર 1100 1340
ચોળી 1200 1240
મકાઇ 500 530
ચણા 850 913
મગફળી જીણી 1050 1225
મગફળી જાડી 1000 1250
એરંડા 1000 1300
તલ 2250 2421
રાયડો 935 1225
લસણ 50 330
જીરૂ 2500 4470
અજમો 1290 2350
ડુંગળી 40 230
સીંગદાણા 1380 1730
સોયાબીન 1000 1100
વટાણા 470 725

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4501 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2361 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 458 510
ઘઉં ટુકડા 400 530
કપાસ 1111 2431
મગફળી જીણી 920 1321
મગફળી જાડી 800 1401
મગફળી નવી 960 1306
સીંગદાણા 1600 1851
શીંગ ફાડા 1001 1591
એરંડા 1051 1451
તલ 2001 2421
કાળા તલ 1901 2676
જીરૂ 2500 4501
ઈસબગુલ 2191 2191
કલંજી 1101 2481
ધાણા 1000 2361
ધાણી 1100 2381
લસણ 71 281
ડુંગળી 71 256
ડુંગળી સફેદ 61 121
બાજરો 191 451
જુવાર 481 781
મકાઈ 421 491
મગ 876 1451
ચણા 721 901
વાલ 1001 1851
વાલ પાપડી 476 2101
અડદ 776 1581
ચોળા/ચોળી 626 1291
તુવેર 801 1481
રાજગરો 1251 1251
સોયાબીન 976 1191
રાઈ 1171 1181
મેથી 626 1051
ગોગળી 651 1071
સુરજમુખી 751 1341
વટાણા 626 991

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3100થી 4130 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2050થી 2370 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 496
ઘઉં ટુકડા 450 500
બાજરો 390 450
મકાઈ 450 450
ચણા 800 901
અડદ 1200 1400
તુવેર 1000 1465
મગફળી જાડી 1030 1302
સીંગફાડા 1100 1550
એરંડા 1350 1400
તલ 1800 2434
તલ કાળા 2000 2555
જીરૂ 3100 4130
ધાણા 2050 2370
મગ 960 1345
સીંગદાણા જાડા 1400 1995
સોયાબીન 1100 1206
મેથી 600 1015
સુરજમુખી 1075 1075
કાંગ 330 330

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2449થી 2449 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 486
તલ 2168 2358
મગફળી જીણી 1050 1292
જીરૂ 2640 4380
જુવાર 650 658
અડદ 1245 1245
ચણા 815 885
એરંડા 1417 1417
તલ કાળા 2449 2449
સીંગદાણા 1455 1844

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2050થી 2430 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 2609 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
સીંગદાણા 1740 1788
મગફળી જાડી 937 1350
એરંડા 1283 1283
જુવાર 450 740
બાજરો 368 496
ઘઉં 441 572
મકાઈ 486 486
અડદ 670 1688
મગ 1195 1371
સુવાદાણા 1433 1489
મેથી 894 940
રાઈ 1060 1134
ચણા 760 891
તલ 2050 2430
તલ કાળા 2200 2609
તુવેર 990 1320
ડુંગળી 70 325
ડુંગળી સફેદ 90 180
નાળિયેર (100 નંગ) 750 1850

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3675થી 4550 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1950થી 2097 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1950 2097
ઘઉં લોકવન 460 492
ઘઉં ટુકડા 452 539
જુવાર સફેદ 490 771
જુવાર પીળી 365 475
બાજરી 285 461
તુવેર 1070 1445
ચણા પીળા 815 925
ચણા સફેદ 1650 2050
અડદ 1160 1665
મગ 1130 1457
વાલ દેશી 1375 1950
વાલ પાપડી 1750 1960
ચોળી 1050 1300
વટાણા 692 1276
કળથી 1050 1220
સીંગદાણા 1725 1825
મગફળી જાડી 1110 1380
મગફળી જીણી 1150 1423
અળશી 1000 1150
તલી 2154 2444
સુરજમુખી 850 1140
એરંડા 1220 1426
અજમો 1475 1850
સુવા 1250 1470
સોયાબીન 1100 1205
સીંગફાડા 1300 1500
કાળા તલ 2100 2723
લસણ 100 391
ધાણા 2000 2280
ધાણી 2100 2300
વરીયાળી 1800 2571
જીરૂ 3675 4550
રાય 1100 1275
મેથી 980 1180
કલોંજી 2350 2525
રાયડો 1070 1170
રજકાનું બી 3500 4400
ગુવારનું બી 751 943

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment