આજના તા. 10/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 10/09/2022 ને શનિવાર જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3170થી 4465 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1535થી 2545 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
જુવાર 350 500
બાજરો 325 444
ઘઉં 325 469
મગ 950 1190
અડદ 900 1420
ચોળી 1000 1350
વાલ 450 600
મેથી 800 1032
ચણા 800 876
મગફળી જીણી 1175 1195
મગફળી જાડી 1000 1200
એરંડા 1400 1454
તલ 1550 2336
રાયડો 950 1056
લસણ 100 255
જીરૂ 3170 4465
અજમો 1535 2545
ધાણા 1800 2215
ગુવાર 850 920
ડુંગળી 50 210
સીંગદાણા 1000 1350

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2701થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 416 510
ઘઉં ટુકડા 416 510
કપાસ 1611 2121
મગફળી જીણી 1025 1381
મગફળી જાડી 900 1356
મગફળી જૂની 1000 1356
સીંગદાણા 1400 1801
શીંગ ફાડા 1091 1501
એરંડા 1300 1441
તલ 2100 2401
કાળા તલ 2000 2676
જીરૂ 2701 4551
ઈસબગુલ 1500 1500
કલંજી 1676 2276
ધાણા 1000 2211
ધાણી 1100 2211
ડુંગળી 41 201
ગુવારનું બી 911 921
બાજરો 361 461
જુવાર 711 721
મકાઈ 426 426
મગ 651 1301
ચણા 701 851
વાલ 1201 1976
અડદ 1351 1451
ચોળા/ચોળી 601 1331
તુવેર 621 1341
સોયાબીન 871 966
રાયડો 941 961
મેથી 731 991
ગોગળી 851 901
વટાણા 301 776

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2361 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2288 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 372 483
બાજરો 300 431
જુવાર 730 730
ચણા 700 855
અડદ 1300 1498
તુવેર 1100 1380
મગફળી જાડી 850 1260
સીંગફાડા 1000 1360
તલ 2000 2361
તલ કાળા 1900 2560
ધાણા 1850 2288
મગ 1000 1160
સીંગદાણા જાડા 1300 1660
સોયાબીન 700 985
ગુવાર 945 945

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2625થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2050થી 2100 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2050 2100
ઘઉં 424 488
જીરૂ 2625 4525
બાજરો 506 506
ચણા 725 781
સીંગદાણા 1550 1630

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2295થી 2358 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2493થી 2670 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
એરંડા 1361 1361
જુવાર 496 631
બાજરો 402 489
ઘઉં 390 555
મગ 540 1111
સોયાબીન 925 925
વરિયાળી 1300 1300
ચણા 735 801
તલ 2295 2358
તલ કાળા 2493 2670
ડુંગળી 58 268
ડુંગળી સફેદ 112 171
નાળિયેર (100 નંગ) 601 1682

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1810થી 2142 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1810 2142
ઘઉં લોકવન 430 478
ઘઉં ટુકડા 442 515
જુવાર સફેદ 515 772
જુવાર પીળી 425 485
બાજરી 295 473
તુવેર 990 1354
ચણા પીળા 764 855
ચણા સફેદ 1360 1864
અડદ 1125 1524
મગ 1080 1444
વાલ દેશી 1175 1865
વાલ પાપડી 1810 2060
ચોળી 910 1240
વટાણા 740 1070
કળથી 950 1240
સીંગદાણા 1610 1765
મગફળી જાડી 1111 1345
મગફળી જીણી 1100 1365
તલી 2250 2440
સુરજમુખી 840 1175
એરંડા 1400 1455
અજમો 1550 1960
સુવા 1175 1470
સીંગફાડા 1400 1536
કાળા તલ 2100 2607
લસણ 100 257
ધાણા 1880 2200
જીરૂ 4000 4525
રાય 1000 1109
મેથી 940 1162
કલોંજી 2000 2350
રાયડો 950 1070
રજકાનું બી 3800 4310
ગુવારનું બી 800 969

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment