આજના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 17/06/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4095 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2100 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2070 2585
જુવાર 500 635
બાજરો 300 460
ઘઉં 340 441
મગ 1000 1325
અડદ 1200 1470
તુવેર 900 1150
ચોળી 900 1245
મેથી 900 1150
મગફળી જીણી 880 1415
મગફળી જાડી 800 1245
એરંડા 1000 1470
તલ 2100 2219
તલ કાળા 2150 2485
રાયડો 900 1230
લસણ 40 325
જીરૂ 2550 4095
અજમો 1750 2100
ગુવાર 1000 1060
સીંગદાણા 1280 1785
સોયાબીન 900 1200
કલોંજી 1400 2440

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2251થી 4041 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 851થી 2701 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 440 458
ઘઉં ટુકડા 422 532
કપાસ 1001 2591
મગફળી જીણી 910 1311
મગફળી જાડી 815 1361
મગફળી નવી 920 1321
સીંગદાણા 1600 1901
શીંગ ફાડા 1041 1661
એરંડા 1091 1486
તલ 1500 2191
કાળા તલ 1601 2476
તલ લાલ 1951 2141
જીરૂ 2251 4041
ઈસબગુલ 1051 2301
કલંજી 1851 2561
વરિયાળી 1751 1751
ધાણા 1000 2291
ધાણી 1100 2331
મરચા સૂકા પટ્ટો
851 2701
લસણ 101 401
ડુંગળી 81 286
ડુંગળી સફેદ 81 176
બાજરો 251 441
જુવાર 411 651
મકાઈ 450 601
મગ 1000 1351
ચણા 726 861
વાલ 761 1691
અડદ 651 1451
ચોળા/ચોળી 611 1161
તુવેર 851 1251
સોયાબીન 1191 1246
રાયડો 600 1151
રાઈ 1031 1111
મેથી 701 1201
અજમો 1601 1601
ગોગળી 641 1161
સુરજમુખી 576 1031
વટાણા 600 761

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2728 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2050થી 2300 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 460
ઘઉં ટુકડા 440 469
બાજરો 300 406
જુવાર 400 594
મકાઈ 405 405
ચણા 725 855
અડદ 1250 1402
તુવેર 1000 1212
મગફળી જીણી 900 1244
મગફળી જાડી 950 1262
સીંગફાડા 1350 1562
એરંડા 1250 1455
તલ 1700 2188
તલ કાળા 2000 2728
ઈસબગુલ 2399 2399
ધાણા 2050 2300
મગ 870 1370
વાલ 1050 1270
ચોળી 750 910
સીંગદાણા 1600 1725
સોયાબીન 1040 1233
રાઈ 950 1126
મેથી 750 979
સુરજમુખી 965 965

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2450થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 422 498
તલ 1860 2150
મગફળી જીણી 1080 1236
જીરૂ 2450 4000
બાજરો 364 492
ચણા 735 843
એરંડા 1424 1446
તુવેર 1011 1115
તલ કાળા 1800 2400
રાઈ 1128 1162
સીંગદાણા 1529 1830
ગુવારનું બી 1010 1032

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 450થી 1730 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1465થી 2476 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1465 2476
મગફળી જીણી 1004 1349
મગફળી જાડી 1072 1313
જુવાર 271 670
બાજરો 300 470
ઘઉં 382 651
મકાઈ 372 583
અડદ 435 1389
મગ 450 1252
મેથી 889 952
ચણા 421 901
તલ 1770 2169
તલ કાળા 1551 2550
તુવેર 700 700
રાઈ 1000 1131
ધાણા 1891 1891
ડુંગળી 75 322
ડુંગળી સફેદ 150 221
નાળિયેર
450 1730

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2670થી 4052 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2250થી 2590 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2250 2590
ઘઉં લોકવન 427 462
ઘઉં ટુકડા 434 495
જુવાર સફેદ 480 665
જુવાર પીળી 370 490
બાજરી 280 445
મકાઇ 470 510
તુવેર 980 1200
ચણા પીળા 812 859
ચણા સફેદ 1440 1801
અડદ 1150 1491
મગ 1140 1335
વાલ પાપડી 1850 2021
ચોળી 930 1136
કળથી 775 960
સીંગદાણા 1700 1790
મગફળી જાડી 1080 1320
મગફળી જીણી 1050 1280
અળશી 1200 1340
તલી 1982 2151
સુરજમુખી 925 1311
એરંડા 1410 1472
અજમો 1150 1960
સુવા 1175 1350
સોયાબીન 1150 1234
સીંગફાડા 1140 1685
કાળા તલ 1925 2521
લસણ 210 335
ધાણા 1900 2170
ધાણી 1920 2250
વરીયાળી 1650 1965
જીરૂ 2670 4052
રાય 1110 1231
મેથી 950 1245
ઇસબગુલ 2400 2641
અશેરીયો 1135 1135
કલોંજી 2100 2680
રાયડો 1175 1225
રજકાનું બી 3300 4500
ગુવારનું બી 1030 1065

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment