આજના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 21/06/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2680થી 4120 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1460થી 2175 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2200 2432
જુવાર 540 660
બાજરો 325 431
ઘઉં 300 495
મગ 675 1305
અડદ 800 1475
તુવેર 850 1200
ચોળી 1040 1160
મેથી 500 1105
મગફળી જીણી 900 1340
મગફળી જાડી 800 1220
એરંડા 1160 1412
તલ 2100 2290
તલ કાળા 2150 2555
રાયડો 800 1210
લસણ 65 197
જીરૂ 2680 4120
અજમો 1460 2175
ધાણા 1500 2185
સીંગદાણા 1100 1700
સોયાબીન 1100 1700
કલોંજી 500 2455

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2200થી 3941 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 1276થી 2376 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 402 482
ઘઉં ટુકડા 410 532
કપાસ 1301 2591
મગફળી જીણી 900 1281
મગફળી જાડી 800 1331
મગફળી નવી 960 1321
સીંગદાણા 1600 1911
શીંગ ફાડા 1061 1631
એરંડા 1101 1436
તલ 1800 2251
કાળા તલ 1900 2726
જીરૂ 2200 3941
ઈસબગુલ 1661 1961
વરિયાળી 1676 1676
ધાણા 1000 2281
ધાણી 1100 2301
મરચા સૂકા પટ્ટો
1276 2376
લસણ 101 396
ડુંગળી 81 231
ડુંગળી સફેદ 81 156
બાજરો 251 431
જુવાર 691 691
મકાઈ 441 521
મગ 1001 1361
ચણા 721 851
વાલ 800 801
અડદ 726 1491
ચોળા/ચોળી 800 1081
મઠ 1001 1001
તુવેર 851 1231
સોયાબીન 971 1371
રાઈ 1001 1111
મેથી 626 1041
અજમો 1851 1851
ગોગળી 741 1141
કાળી જીરી 901 901
સુરજમુખી 801 801
વટાણા 801 801

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1900થી 2750 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2255 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 370 480
બાજરો 335 392
ચણા 750 862
અડદ 1250 1502
તુવેર 900 1213
મગફળી જીણી 1020 1245
મગફળી જાડી 1000 1230
સીંગફાડા 1300 1530
એરંડા 1240 1370
તલ 1900 2300
તલ કાળા 1900 2750
ધાણા 1950 2255
મગ 950 1258
સીંગદાણા 1500 1782
સોયાબીન 1060 1205
મેથી 850 1035
કાંગ 435 465

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2430થી 3742 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1880થી 2450 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 419 487
તલ 1800 2200
મગફળી જીણી 700 1230
જીરૂ 2430 3742
બાજરો 390 430
જુવાર 628 628
મગ 1210 1266
અડદ 750 1418
ચણા 601 835
એરંડા 1371 1371
તલ કાળા 1880 2450
રાઈ 1001 1141
સીંગદાણા 1490 1839
રાયડો 1112 1159
ગુવારનું બી 920 1008

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 492થી 1775 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1300થી 2380 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1300 2380
મગફળી જીણી 950 1280
મગફળી જાડી 700 1251
એરંડા 1330 1419
જુવાર 307 713
બાજરો 329 503
ઘઉં 405 571
મકાઈ 362 362
અડદ 1404 1429
મગ 552 1279
સોયાબીન 1200 1300
ચણા 370 847
તલ 1830 2291
તલ કાળા 1600 2403
રાજગરો 1000 1000
રાઈ 1100 1200
ધાણા 1915 1915
ડુંગળી 99 344
ડુંગળી સફેદ 111 201
નાળિયેર 
492 1775

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3650થી 4051 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2000થી 2560 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2000 2560
ઘઉં લોકવન 415 460
ઘઉં ટુકડા 430 505
જુવાર સફેદ 475 665
જુવાર પીળી 375 490
બાજરી 280 461
મકાઇ 450 520
તુવેર 1010 1215
ચણા પીળા 802 852
ચણા સફેદ 1405 1851
અડદ 900 1480
મગ 1150 1320
વાલ દેશી 925 1680
વાલ પાપડી 1850 2060
ચોળી 975 1227
કળથી 775 950
સીંગદાણા 1675 1780
મગફળી જાડી 1080 1310
મગફળી જીણી 1100 1265
અળશી 900 1220
તલી 2000 2275
સુરજમુખી 980 1305
એરંડા 1350 1443
અજમો 950 1860
સુવા 1150 1455
સોયાબીન 1100 1241
સીંગફાડા 1080 1675
કાળા તલ 2070 2629
લસણ 121 544
ધાણા 1950 2150
ધાણી 1951 2242
વરીયાળી 1650 2040
જીરૂ 3650 4051
રાય 1120 1337
મેથી 950 1050
કલોંજી 2050 2611
રાયડો 1112 1235
રજકાનું બી 3800 5200
ગુવારનું બી 960 1029

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment