આજના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 22/06/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4065 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2265 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1725 2400
જુવાર 425 652
બાજરો 300 575
ઘઉં 315 473
મગ 1000 1245
અડદ 800 160
તુવેર 450 1205
ચોળી 805 1175
મેથી 400 1063
મગફળી જીણી 900 1325
મગફળી જાડી 800 1240
એરંડા 900 1432
તલ 2100 2237
તલ કાળા 2200 2590
રાયડો 800 1205
લસણ 75 330
જીરૂ 2500 4065
અજમો 1850 2265
ગુવાર 500 1054
મરચા સૂકા 630 1780
સીંગદાણા 1300 1600
કલોંજી 450 2540

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2201થી 4021 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2626 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 402 482
ઘઉં ટુકડા 410 532
કપાસ 1001 2601
મગફળી જીણી 910 1266
મગફળી જાડી 800 1331
મગફળી નવી 950 1336
સીંગદાણા 1600 1871
શીંગ ફાડા 1131 1601
એરંડા 1051 1441
તલ 1600 2261
કાળા તલ 1800 2626
જીરૂ 2201 4021
ઈસબગુલ 1801 2341
કલંજી 1000 2561
વરિયાળી 1751 1751
ધાણા 1000 2281
ધાણી 1100 2291
લસણ 101 400
ડુંગળી 71 211
ડુંગળી સફેદ 86 151
બાજરો 371 401
જુવાર 551 721
મકાઈ 461 551
મગ 1000 1331
ચણા 726 861
વાલ 821 1401
અડદ 726 1491
ચોળા/ચોળી 576 1201
તુવેર 841 1231
સોયાબીન 1000 1256
રાયડો 950 1091
રાઈ 951 1121
મેથી 576 1021
અજમો 1301 1301
ગોગળી 701 1221
કાળી જીરી 1200 1200
સુરજમુખી 600 1191
વટાણા 531 841

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2705 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2338 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 452
બાજરો 250 388
જુવાર 450 545
ચણા 750 861
અડદ 1250 1514
તુવેર 910 1222
મગફળી જીણી 900 1212
મગફળી જાડી 950 1230
સીંગફાડા 1300 1522
એરંડા 1200 1450
તલ 1800 2276
તલ કાળા 1800 2705
ધાણા 1800 2338
મગ 1000 1351
સીંગદાણા 150 1716
સોયાબીન 950 1211
મેથી 600 1040
વટાણા 550 550

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 970થી 3890 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1820થી 2446 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 408 490
તલ 1958 2200
મગફળી જીણી 970 1206
જીરૂ 2450 3890
બાજરો 315 535
જુવાર 670 670
અડદ 1004 1250
ચણા 720 836
એરંડા 1396 1422
વરિયાળી 1890 1950
ધાણા 1800 2200
તુવેર 949 1105
તલ કાળા 1820 2446
રાઈ 960 1118
સીંગફાડા 1550 1714
ગુવારનું બી 930 1020

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 481થી 1631 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1090થી 2400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1090 2400
મગફળી જીણી 1150 1279
મગફળી જાડી 1089 1273
એરંડા 731 1428
જુવાર 300 719
બાજરો 347 511
ઘઉં 461 632
મકાઈ 392 453
અડદ 585 1472
મગ 750 1251
સોયાબીન 1186 1186
મેથી 850 940
ચણા 552 977
તલ 1990 2264
તલ કાળા 1760 2540
રાજગરો 451 1506
ધાણા 1950 2000
ડુંગળી 71 292
ડુંગળી સફેદ 111 209
નાળિયેર 481 1631

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2040થી 2640 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1951થી 2544 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1951 2544
ઘઉં લોકવન 421 463
ઘઉં ટુકડા 434 496
જુવાર સફેદ 470 661
જુવાર પીળી 375 490
બાજરી 270 461
તુવેર 850 1225
ચણા પીળા 816 858
ચણા સફેદ 1431 1850
અડદ 900 1525
મગ 1151 1330
વાલ દેશી 925 1750
વાલ પાપડી 1850 2050
ચોળી 980 1235
કળથી 760 935
સીંગદાણા 1700 1800
મગફળી જાડી 1070 1330
મગફળી જીણી 1080 1260
અળશી 900 1125
તલી 2010 2244
સુરજમુખી 950 1305
એરંડા 1350 1442
અજમો 1550 1975
સુવા 1150 1450
સોયાબીન 1160 1236
સીંગફાડા 1100 1600
કાળા તલ 2040 2640
લસણ 170 360
ધાણા 1951 2150
ધાણી 1950 2150
વરીયાળી 1700 2025
રાય 950 1200
મેથી 920 1200
ઇસબગુલ 2100 2350
કલોંજી 2000 2591
રાયડો 1100 1210
રજકાનું બી 3800 4700
ગુવારનું બી 975 1040

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment