આજના તા. 25/06/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 25/06/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 3985 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 2525 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2100 2200
જુવાર 370 465
બાજરો 325 437
ઘઉં 300 448
મગ 700 1355
અડદ 1000 1350
ચોળી 570 1125
ચણા 700 852
મગફળી જીણી 850 1290
મગફળી જાડી 800 1180
એરંડા 1400 1425
તલ 2115 2282
તલ કાળા 2150 2580
રાયડો 1100 1160
લસણ 75 325
જીરૂ 2500 3985
અજમો 1500 2525
ધાણા 1500 2150
સીંગદાણા 1100 1600

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2201થી 4001 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1801થી 2676 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 412 466
ઘઉં ટુકડા 398 486
કપાસ 1001 2381
મગફળી જીણી 915 1271
મગફળી જાડી 820 1306
મગફળી નવી 950 1276
સીંગદાણા 1600 1811
શીંગ ફાડા 900 1561
એરંડા 1051 1411
તલ 1651 2331
કાળા તલ 1801 2676
જીરૂ 2201 4001
કલંજી 1001 2591
ધાણા 1000 2261
ધાણી 1100 2311
ડુંગળી 51 211
ડુંગળી સફેદ 71 146
બાજરો 251 461
જુવાર 611 711
મગ 976 1311
ચણા 721 861
વાલ 751 1401
અડદ 1051 1491
ચોળા/ચોળી 1031 1031
તુવેર 751 1221
સોયાબીન 1076 1226
રાયડો 1171 1171
રાઈ 1051 1051
મેથી 700 1191
સુવા 1241 1241
ગોગળી 671 1101
કાંગ 381 381
સુરજમુખી 881 1041

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2100થી 3675 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2276 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 471
ચણા 750 860
અડદ 1375 1466
તુવેર 1000 1245
મગફળી જીણી 1000 1199
મગફળી જાડી 950 1207
સીંગફાડા 1350 1510
એરંડા 1440 1440
તલ 1900 2294
તલ કાળા 2000 2695
જીરૂ 2100 3675
ધાણા 1950 2276
મગ 1000 1375
સીંગદાણા જીણા 1450 1622
સીંગદાણા જાડા 1510 1670
સોયાબીન 872 1161

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 3946 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1900થી 2360 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 476
તલ 1850 2250
મગફળી જીણી 925 1216
જીરૂ 2530 3946
મકાઈ 425 425
અડદ 500 1350
ચણા 750 844
તલ કાળા 1900 2360
રાઈ 1000 1087
સીંગદાણા 1564 1740
ગુવારનું બી 1003 1003

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 601થી 1376 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1815થી 2000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1815 2000
મગફળી જીણી 960 1278
સીંગદાણા 1601 1682
એરંડા 666 1300
જુવાર 401 751
બાજરો 340 521
ઘઉં 441 563
મકાઈ 370 572
અડદ 990 1527
મગ 640 1350
મેથી 901 901
રાઈ 1071 1095
ચણા 670 1000
તલ 2125 2281
તલ કાળા 1960 2571
તુવેર 901 901
ધાણા 1930 1930
વરિયાળી 1851 1952
ડુંગળી 65 304
ડુંગળી સફેદ 80 205
નાળિયેર  601 1376

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 4044 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1800થી 2321 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1800 2321
ઘઉં લોકવન 414 456
ઘઉં ટુકડા 427 483
જુવાર સફેદ 475 671
જુવાર પીળી 371 485
બાજરી 275 421
તુવેર 975 1235
ચણા પીળા 812 860
ચણા સફેદ 1440 1852
અડદ 950 1500
મગ 1150 1350
વાલ દેશી 975 1750
વાલ પાપડી 1811 2005
ચોળી 900 1260
કળથી 761 925
સીંગદાણા 1650 1725
મગફળી જાડી 1100 1290
મગફળી જીણી 1080 1240
તલી 1900 2350
સુરજમુખી 980 1311
એરંડા 1331 1440
અજમો 1250 1940
સુવા 1215 1450
સોયાબીન 1070 1188
સીંગફાડા 1150 1540
કાળા તલ 2070 2640
લસણ 145 415
ધાણા 1850 2211
ધાણી 1840 2218
જીરૂ 3600 4044
રાય 1100 1250
મેથી 980 1190
કલોંજી 1890 2551
રાયડો 1110 1210
રજકાનું બી 3300 4350
ગુવારનું બી 918 1020

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment