આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 28/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 28/11/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3035થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1315થી 2385  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1615 1885
અડદ 900 1530
ચણા 825 915
મગફળી જીણી 1000 1950
મગફળી જાડી 900 1200
તલ 2670 3000
લસણ 55 358
જીરૂ 3035 4380
અજમો 1315 2385
સોયાબીન 900 1086

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3526થી 4481 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 800થી 1881 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 490 542
ઘઉં ટુકડા 492 600
કપાસ 1650 1826
મગફળી જીણી 910 1256
મગફળી જાડી 800 1281
શીંગ ફાડા 1181 1501
એરંડા 1246 1426
તલ 2501 3201
જીરૂ 3526 4481
કલંજી 1701 2401
વરિયાળી 2076 2126
ધાણા 800 1881
ધાણી 1000 1771
મરચા 1301 6401
લસણ 101 306
ડુંગળી 71 461
બાજરો 301 491
જુવાર 861 861
મકાઈ 451 451
મગ 1131 1521
ચણા 816 926
વાલ 1201 2451
અડદ 826 1471
ચોળા/ચોળી 1076 1251
મઠ 1461 1501
તુવેર 901 1361
સોયાબીન 900 1131
રાઈ 1171 1211
મેથી 500 1071
ગોગળી 800 1081
કાળી જીરી 1826 1826
વટાણા 326 791

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 3030 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1650થી 1871 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1780
ઘઉં 400 547
બાજરો 400 400
જુવાર 500 730
ચણા 800 1022
અડદ 1000 1484
તુવેર 1200 1440
મગફળી જીણી 900 1745
મગફળી જાડી 900 1265
એરંડા 1350 1420
તલ 2100 3030
તલ કાળા 2000 2715
ધાણા 1650 1871
મગ 1000 1482
સીંગફાડા 1300 1468
સોયાબીન 950 1128
મેથી 945 945
વટાણા 658 658

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 4460 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2670થી 2150 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1725 1815
ઘઉં 493 601
તલ 2670 3150
મગફળી જીણી 1024 1436
જીરૂ 2530 4460
બાજરો 457 615
જુવાર 601 621
અડદ 1104 1410
ચણા 701 975
એરંડા 1380 1380
ગુવારનું બી 1040 1134
સોયાબીન 1059 1060
રાયડો 983 1065

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2690થી 2900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1800
શીંગ નં.૫ 1093 1438
શીંગ નં.૩૯ 915 1138
શીંગ ટી.જે. 1000 1185
મગફળી જાડી 870 1279
જુવાર 416 801
બાજરો 402 640
ઘઉં 431 616
મકાઈ 431 471
મગ 870 1801
સોયાબીન 1000 1090
ચણા 750 855
તલ 2690 2900
તલ કાળા 2500 2500
ડુંગળી 70 500
ડુંગળી સફેદ 140 470
નાળિયેર (100 નંગ) 751 1831

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 4439 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1720થી 1840 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1720 1840
ઘઉં લોકવન 490 530
ઘઉં ટુકડા 495 595
જુવાર સફેદ 615 790
જુવાર પીળી 385 580
બાજરી 295 445
તુવેર 1080 1430
ચણા પીળા 780 945
ચણા સફેદ 1755 2525
અડદ 1156 1525
મગ 1240 1520
વાલ દેશી 1750 2145
વાલ પાપડી 1950 2460
ચોળી 1000 1350
મઠ 1100 1600
વટાણા 450 815
કળથી 785 1190
સીંગદાણા 1575 1670
મગફળી જાડી 1070 1300
મગફળી જીણી 1050 1235
તલી 2550 3100
સુરજમુખી 825 1165
એરંડા 1350 1448
અજમો 1750 2005
સુવા 1250 1521
સોયાબીન 980 1075
સીંગફાડા 1225 1570
કાળા તલ 2470 2765
લસણ 95 240
ધાણા 1590 1804
મરચા સુકા 3200 5800
ધાણી 1750 1840
વરીયાળી 1800 2200
જીરૂ 3600 4439
રાય 1125 1220
મેથી 950 1180
ઇસબગુલ 2470 2470
કલોંજી 2254 2404
રાયડો 1070 1180
રજકાનું બી 2700 3450
ગુવારનું બી 1041 1128

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment