મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના મોરબીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી માર્કેટના ભાવ Morbi Apmc Rate 03-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 416થી રૂ. 624 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2428 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1212 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 417થી રૂ. 431 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 814થી રૂ. 996 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા.

ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 873 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1358થી રૂ. 1383 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1541 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 1995 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1299થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 889થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1620
ઘઉં 416 624
તલ 1700 2428
મગફળી જીણી 1080 1212
જીરૂ 4100 4,510
બાજરો 417 431
જુવાર 814 996
ચણા 800 1076
એરંડા 1070 1122
ગુવારનું બી 851 873
વરિયાળી 1358 1383
ધાણા 1000 1541
તુવેર 1501 1995
મેથી 990 1055
રાઈ 1100 1265
રાઈ 1100 1265
સુવા 1299 1400
રાયડો 889 951
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment