જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના જામનગરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટના ભાવ Jamnagar Apmc Rate 03-04-2024:

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 720 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1410 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2065 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 680થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 3485 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2205 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 45થી રૂ. 310 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1425 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1000 1625
જુવાર 700 720
બાજરો 350 500
ઘઉં 475 581
મગ 1500 1620
અડદ 1300 1410
તુવેર 1600 2065
મઠ 1000 1100
ચોળી 500 525
વાલ 500 1430
ચણા 1000 1125
ચણા સફેદ 1550 2150
મગફળી જીણી 1050 1225
મગફળી જાડી 1000 1215
એરંડા 1050 1121
રાયડો 800 972
રાઈ 1000 1340
લસણ 680 2200
જીરૂ 2,500 4,750
અજમો 2100 3485
ધાણા 1000 1650
ધાણી 1400 2205
ડુંગળી સૂકી 45 310
વટાણા 960 1425
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment