એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 09/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 09/12/2023 Eranda Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 09/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 09/12/2023 Eranda Apmc Rate

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08/12/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1163 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1163 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1008થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1092થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1143થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1159થી રૂ. 1187 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1178 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1188 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1188 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1012થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1187 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1193 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા.

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1159થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1146થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1187 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 09/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1153થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સતલાસણાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1153થી રૂ. 1154 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિહોરી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉનાવાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1161થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પ્રાંતિજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1165થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જોટાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચાણસ્માના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 09/12/2023 Eranda Apmc Rate) :

તા. 08/12/2023, શુક્રવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1115 1160
ગોંડલ 951 1141
જુનાગઢ 1050 1163
જામનગર 1000 1159
જામજોધપુર 1100 1146
જેતપુર 1011 1151
મહુવા 1008 1100
અમરેલી 1000 1138
હળવદ 1140 1176
ભાવનગર 1140 1141
વાંકાનેર 1092 1114
મોરબી 1143 1144
ભેંસાણ 1110 1111
ભચાઉ 1159 1187
ભુજ 1150 1178
દશાડાપાટડી 1150 1158
માંડલ 1150 1168
ડિસા 1141 1185
પાટણ 1140 1188
ધાનેરા 1090 1188
મહેસાણા 1012 1194
વિજાપુર 1175 1201
હારીજ 1140 1187
માણસા 1000 1200
કડી 1115 1193
વિસનગર 1080 1194
પાલનપુર 1145 1176
તલોદ 1159 1167
થરા 1100 1191
દહેગામ 1150 1156
ભીલડી 1146 1180
દીયોદર 1100 1180
કલોલ 1120 1180
સિધ્ધપુર 1100 1187
હિંમતનગર 1100 1176
ઇડર 1170 1190
બેચરાજી 1160 1180
ખેડબ્રહ્મા 1150 1170
કપડવંજ 1080 1120
થરાદ 1153 1195
રાસળ 1160 1175
બાવળા 1121 1149
રાધનપુર 1170 1191
આંબલિયાસણ 1000 1161
સતલાસણા 1100 1150
ઇકબાલગઢ 1153 1154
શિહોરી 1130 1175
ઉનાવા 1161 1190
લાખાણી 1140 1196
પ્રાંતિજ 1150 1175
સમી 1165 1166
વારાહી 1145 1160
જોટાણા 1140 1160
ચાણસ્મા 1151 1185
દાહોદ 1100 1120

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

0 thoughts on “એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 09/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 09/12/2023 Eranda Apmc Rate”

Leave a Comment