એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 26/05/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 25/05/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1135 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 26/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/05/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1463 સુધીના…

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 25/05/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/05/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1135 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 25/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/05/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1463 સુધીના…

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 24/05/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/05/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1138 સુધીના…

વેચાવલી વધતાં કપાસના ભાવમાં મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/05/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 1469 સુધીના…

એરંડાના ભાવમાં ઘટાડો યથાવત્; જાણો આજના (તા. 23/05/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/05/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1148 સુધીના…

કપાસની બજારમાં મંદીમાં થશે વધુ વધારો; જાણો આજના (તા. 23/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

રૂની બજારો તુટતા કપાસની બજારમાં સોમવારે વધુ રૂ. 40થી 50નો પ્રતિ 20 કિલોએ ઘટાડો થયો હતો.…

એરંડાના ભાવમાં ઘટાડો યથાવત્; જાણો આજના (તા. 22/05/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 18/05/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ.…