એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 11/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 11/12/2023 Eranda Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 11/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 11/12/2023 Eranda Apmc Rate

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09/12/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1155થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1144થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1153થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1197 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1156થી રૂ. 1179 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1167થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1112થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1136થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 11/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1142થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ટિંટોઇ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1124થી રૂ. 1188 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાસળના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા.

બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ આંબલિયાસણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિહોરીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1116થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉનાવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પ્રાંતિજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 11/12/2023 Eranda Apmc Rate) :

તા. 09/12/2023, શનિવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1100 1160
ગોંડલ 751 161
જુનાગઢ 1155 1156
જામનગર 1050 1157
જામજોધપુર 1100 1136
ઉપલેટા 1100 1150
અમરેલી 800 1130
હળવદ 1140 1168
ભાવનગર 1045 1093
જસદણ 900 1088
વાંકાનેર 1025 1118
ભચાઉ 1144 1180
ભુજ 1150 1175
દશાડાપાટડી 1153 1160
ડિસા 1160 1190
ભાભર 1100 1195
પાટણ 1140 1194
ધાનેરા 1150 1190
મહેસાણા 950 1195
વિજાપુર 980 1197
હારીજ 1121 1190
માણસા 1145 1194
ગોજારીયા 1070 1150
કડી 1115 1194
વિસનગર 1100 1200
પાલનપુર 1156 1179
તલોદ 1131 1155
થરા 1145 1190
દહેગામ 1167 1168
ભીલડી 1135 1170
દીયોદર 1150 1200
કલોલ 1076 1180
સિધ્ધપુર 1112 1186
હિંમતનગર 1100 1175
કુકરવાડા 1136 1191
ધનસૂરા 1100 1158
ઇડર 1142 1175
ટિંટોઇ 1060 1130
પાથાવાડ 1130 1165
બેચરાજી 1160 1183
ખેડબ્રહ્મા 1150 1170
કપડવંજ 1080 1110
વીરમગામ 1124 1188
થરાદ 1150 1400
રાસળ 1100 1160
બાવળા 1075 1166
રાધનપુર 1170 1192
આંબલિયાસણ 800 1141
સતલાસણા 1105 1157
ઇકબાલગઢ 1120 1150
શિહોરી 1116 1175
ઉનાવા 1130 1192
લાખાણી 1115 1190
પ્રાંતિજ 1150 1165
સમી 1155 1167
વારાહી 1160 1165
ચાણસ્મા 1150 1178
દાહોદ 1100 1120

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 11/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 11/12/2023 Eranda Apmc Rate”

Leave a Comment