મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (20/12/2023 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 20/12/2023 Peanuts Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (20/12/2023 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 20/12/2023 Peanuts Apmc Rate

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19/12/2023, મગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1432 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 0થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 1426 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1062થી રૂ. 1456 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1388 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1390 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1436 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1223થી રૂ. 1441 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1445થી રૂ. 1446 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજાના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1328થી રૂ. 1466 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1398 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1375 સુધીના બોલાયા હતા. સલાલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19/12/2023, મગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1327 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1299થી રૂ. 1460 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવાના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1185થી રૂ. 1458 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1386 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1375 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1336 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1354 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 826થી રૂ. 1366 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ડુંગળીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (20/12/2023) ડુંગળીના બજાર ભાવ

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1436 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1460 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1432 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1455 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1220થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1418 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1270 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળીના બજાર ભાવ (Today 20/12/2023 Peanuts Apmc Rate) :

તા. 19/12/2023, મગળવારના જાડી મગફળીના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1110 1432
અમરેલી 1010 1430
કોડીનાર 1221 1360
સાવરકુંડલા 0 1251
જેતપુર 941 1426
પોરબંદર 1000 1360
વિસાવદર 1062 1456
મહુવા 1080 1388
ગોંડલ 851 1451
કાલાવડ 1100 1390
જુનાગઢ 1000 1400
જામજોધપુર 1100 1436
ભાવનગર 1223 1441
માણાવદર 1445 1446
તળાજા 1328 1466
હળવદ 1150 1398
જામનગર 1100 1380
ભેસાણ 850 1375
સલાલ 1200 1510
દાહોદ 1200 1400

 

જીણી મગફળીના બજાર ભાવ (Today 20/12/2023 Peanuts Apmc Rate) :

તા. 19/12/2023, મગળવારના ઝીણી મગફળીના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1100 1327
અમરેલી 810 1320
કોડીનાર 1299 1460
સાવરકુંડલા 1200 1381
જસદણ 1180 1450
મહુવા 1185 1458
ગોંડલ 921 1386
કાલાવડ 1150 1375
જુનાગઢ 900 1320
જામજોધપુર 1000 1336
ઉપલેટા 1035 1354
ધોરાજી 826 1366
વાંકાનેર 1100 1480
જેતપુર 861 1421
ભાવનગર 1050 1436
રાજુલા 750 1460
મોરબી 900 1432
જામનગર 1150 1455
બાબરા 1220 1380
બોટાદ 1000 1235
ધારી 1025 1275
ખંભાળિયા 1000 1418
પાલીતાણા 1175 1350
લાલપુર 1100 1270
ધ્રોલ 1150 1420
હિંમતનગર 1100 1560
પાલનપુર 1211 1450
તલોદ 1100 1545
મોડાસા 1201 1514
ડિસા 1221 1421
ટિંટોઇ 1101 1400
ઇડર 1350 1568
ધાનેરા 1200 1415
ભીલડી 1225 1461
કપડવંજ 900 1000
ઇકબાલગઢ 1185 1301
સતલાસણા 1175 1275

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment