મગફળીના ભાવમાં મજબૂતાઈનો માહોલ: જાણો આજના (તા. 25/03/2023 ના) જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/03/2023, શુક્રવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ.…

મગફળીની આવકો બંધ થતાં ભાવમાં વધારો: જાણો આજના (તા. 24/03/2023 ના) જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/03/2023, ગુરુવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ.…

મગફળીના ભાવમાં મોટો સુધારો: જાણો આજના (તા. 23/03/2023 ના) જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/03/2023, બુધવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ.…

મગફળીના ભાવમાં મોટો સુધારો: જાણો આજના (તા. 22/03/2023 ના) જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21/03/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1270થી રૂ.…

મગફળીના ભાવમાં મોટો સુધારો: જાણો આજના (તા. 21/03/2023 ના) જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20/03/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ.…

મગફળીના ભાવમાં ઘટાડો અટક્યો: જાણો આજના (તા. 20/03/2023 ના) જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18/03/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ.…

મગફળીના ભાવ ફરી વધારા તરફ: જાણો આજના (તા. 18/03/2023 ના) જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17/03/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ.…

આજે મગફળીમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/03/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ.…

મગફળીમાં બે દિવસથી સતત વધારો, શું હજી ભાવ વધશે? જાણો આજના જાડી અને ઝીણી મગફળીના બજારભાવ

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15/03/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ.…