એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 25/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 25/12/2023 Eranda Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 25/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 25/12/2023 Eranda Apmc Rate

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/12/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1118થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1042થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1102થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1116થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 23/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1154 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1147 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1012થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1114થી રૂ. 11130 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખેડબ્રહ્માના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા.

રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 23/12/2023 Eranda Apmc Rate) :

તા. 22/12/2023, શુક્રવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1065 1115
ગોંડલ 700 1121
જુનાગઢ 1000 1110
જામનગર 1000 1107
સાવરકુંડલા 1050 1051
જામજોધપુર 1080 1126
ઉપલેટા 1200 1435
વિસાવદર 900 1050
ધોરાજી 1051 1101
અમરેલી 1050 1090
તળાજા 900 1113
હળવદ 1100 1135
જસદણ 900 1030
બોટાદ 1025 1051
વાંકાનેર 1090 1100
મોરબી 1080 1118
ભચાઉ 1140 1156
ભુજ 1125 1137
દશાડાપાટડી 1118 1125
માંડલ 1080 1121
ડિસા 1120 1165
ભાભર 1042 1170
પાટણ 1040 1184
ધાનેરા 1090 1164
મહેસાણા 980 1174
વિજાપુર 1071 1170
હારીજ 1080 1168
માણસા 1031 1160
ગોજારીયા 1066 1137
કડી 1070 1168
વિસનગર 1050 1172
પાલનપુર 1130 1161
તલોદ 1102 1126
થરા 1101 1175
દહેગામ 1116 1128
ભીલડી 1130 1159
દીયોદર 1100 1155
કલોલ 1050 1154
સિધ્ધપુર 1080 1180
હિંમતનગર 1100 1147
કુકરવાડા 1100 1172
મોડાસા 1050 1081
ધનસૂરા 1080 1120
ઇડર 1012 1141
પાથાવાડ 1114 11130
બેચરાજી 1100 1150
વડગામ 1140 1150
ખેડબ્રહ્મા 1130 1150
કપડવંજ 1070 1100
વીરમગામ 1050 1149
થરાદ 1130 1173
રાસળ 1125 1140
બાવળા 1115 1150
સાણંદ 1050 1098
રાધનપુર 1100 1165
આંબલિયાસણ 947 1119
સતલાસણા 1080 1113
ઇકબાલગઢ 1100 1139
શિહોરી 1151 1160
ઉનાવા 1100 1165
લાખાણી 1100 1170
પ્રાંતિજ 1100 1155
સમી 1120 1150
વારાહી 1110 1140
જાદર 1115 1145
ચાણસ્મા 1067 1174
દાહોદ 1050 1070

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment