એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 26/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Eranda Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 26/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Eranda Apmc Rate

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 24/02/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1102થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1028થી રૂ. 1047 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1104થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 801 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1069થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1102થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજારના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1103થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1112થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1162 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1147 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1162 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો?? આજના (તા. 26/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1118થી રૂ. 1147 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1154 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1163 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ટિંટોઇ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1124થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખેડબ્રહ્માના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 26/02/2024 Eranda Apmc Rate) :

તા. 24/02/2024, શનિવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10951133
ગોંડલ10611136
જુનાગઢ11021103
જામનગર11001107
સાવરકુંડલા10001101
જામજોધપુર10501116
જેતપુર10411111
ઉપલેટા10201130
વિસાવદર9251075
મહુવા10281047
પોરબંદર9001050
અમરેલી10701092
તળાજા11041105
હળવદ11011136
ભાવનગર800801
જસદણ9001085
બોટાદ10801081
વાંકાનેર10691076
મોરબી11021103
ભચાઉ11151135
અંજાર10751155
ભુજ11031125
દશાડાપાટડી11211130
માંડલ10901110
ડિસા11301151
ભાભર11251158
પાટણ10901171
ધાનેરા11121143
મહેસાણા10501159
વિજાપુર10801168
હારીજ11211165
માણસા11251162
ગોજારીયા11101147
કડી11251146
વિસનગર10811162
પાલનપુર11051152
તલોદ11181147
થરા11301161
દહેગામ11051145
ભીલડી11351154
દીયોદર11251145
વડાલી11001140
કલોલ11211141
સિધ્ધપુર10601168
હિંમતનગર11101151
કુકરવાડા10511163
મોડાસા11001135
ધનસૂરા11001135
ઇડર11001126
ટિંટોઇ10901130
પાથાવાડ11001148
બેચરાજી11301150
વડગામ11241130
ખેડબ્રહ્મા11251135
કપડવંજ10701100
વીરમગામ11201138
થરાદ11151156
રાસળ11301140
બાવળા11341145
સાણંદ11091118
રાધનપુર11201154
આંબલિયાસણ11001112
સતલાસણા11001111
ઇકબાલગઢ11231129
શિહોરી10801155
ઉનાવા11251160
લાખાણી11201140
પ્રાંતિજ11001120
સમી11251143
વારાહી11301142
જોટાણા11151133
ચાણસ્મા11031161
દાહોદ10601080

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 26/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Eranda Apmc Rate”

Leave a Comment