એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 28/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 28/12/2023 Eranda Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 28/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 28/12/2023 Eranda Apmc Rate

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/12/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1096થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1063 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1012થી રૂ. 1047 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1104 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1113થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1119થી રૂ. 1163 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1169 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1162 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1096થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1178 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં સતત વધારો ચાલુ; જાણો આજના (તા. 28/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1072થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1153 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

ટિંટોઇ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા.

વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સતલાસણાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1123થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિહોરી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉનાવાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 28/12/2023 Eranda Apmc Rate) :

તા. 27/12/2023, બુધવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1070 1121
ગોંડલ 1000 1141
જુનાગઢ 1000 1100
જામનગર 1000 1110
જામજોધપુર 1080 1131
જેતપુર 950 1080
ઉપલેટા 1075 1137
ધોરાજી 921 1091
અમરેલી 1096 1116
તળાજા 945 1050
હળવદ 1100 1135
જસદણ 900 1060
બોટાદ 1041 1063
વાંકાનેર 1012 1047
મોરબી 1050 1104
ભચાઉ 1110 1148
ભુજ 1113 1123
દશાડાપાટડી 1121 1131
માંડલ 1060 1121
ડિસા 1119 1163
ભાભર 1085 1164
પાટણ 1080 1174
ધાનેરા 1090 1166
મહેસાણા 1050 1173
વિજાપુર 1060 1170
હારીજ 1100 1169
માણસા 1080 1162
ગોજારીયા 1080 1125
કડી 1100 1166
વિસનગર 1070 1166
પાલનપુર 1100 1160
તલોદ 1096 1137
થરા 1105 1178
દહેગામ 1115 1126
ભીલડી 1100 1151
કલોલ 1050 1165
સિધ્ધપુર 1072 1177
કુકરવાડા 1100 1153
ઇડર 1101 1136
ટિંટોઇ 1001 1065
પાથાવાડ 1100 1130
બેચરાજી 1110 1157
વડગામ 1130 1142
કપડવંજ 1070 1100
વીરમગામ 1091 1148
થરાદ 1125 1168
રાસળ 1130 1140
બાવળા 1091 1148
રાધનપુર 1100 1165
આંબલિયાસણ 1040 1115
સતલાસણા 1080 1111
ઇકબાલગઢ 1123 1125
શિહોરી 1090 1155
ઉનાવા 1045 1156
લાખાણી 1120 1169
પ્રાંતિજ 1100 1135
સમી 1115 1135
વારાહી 1090 1131
જાદર 1105 1140
ચાણસ્મા 1076 1170
દાહોદ 1060 1080

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 28/12/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 28/12/2023 Eranda Apmc Rate”

Leave a Comment