એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 29/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 29/01/2024 Eranda Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 29/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 29/01/2024 Eranda Apmc Rate

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 27/01/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1118થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1112થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજારના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1149થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1137થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 29/01/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1118થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1112થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1149થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1137થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 29/01/2024 Eranda Apmc Rate) :

તા. 27/01/2024, શનિવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10701140
ગોંડલ10011151
જુનાગઢ9501105
જામનગર10001121
સાવરકુંડલા8501100
જામજોધપુર10611136
જેતપુર10301096
ઉપલેટા10701137
વિસાવદર10001116
ધોરાજી10701101
અમરેલી11181126
તળાજા10701071
હળવદ11301170
જસદણ9001070
વાંકાનેર10601107
મોરબી11121120
ભચાઉ11201155
અંજાર11001159
ભુજ11201140
લાલપુર10001051
દશાડાપાટડી11351143
ધ્રોલ9201093
ડિસા11281171
ભાભર11491167
પાટણ11001175
ધાનેરા11371160
મહેસાણા10711160
વિજાપુર11111173
રાજકોટ10701140
ગોંડલ10011151
જુનાગઢ9501105
જામનગર10001121
સાવરકુંડલા8501100
જામજોધપુર10611136
જેતપુર10301096
ઉપલેટા10701137
વિસાવદર10001116
ધોરાજી10701101
અમરેલી11181126
તળાજા10701071
હળવદ11301170
જસદણ9001070
વાંકાનેર10601107
મોરબી11121120
ભચાઉ11201155
અંજાર11001159
ભુજ11201140
લાલપુર10001051
દશાડાપાટડી11351143
ધ્રોલ9201093
ડિસા11281171
ભાભર11491167
પાટણ11001175
ધાનેરા11371160
મહેસાણા10711160
વિજાપુર11111173

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 29/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 29/01/2024 Eranda Apmc Rate”

Leave a Comment