આજના તા. 05/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 05/09/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3150થી 4610 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2045 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1975
બાજરો 360 508
ઘઉં 400 497
મગ 1000 1200
અડદ 800 1400
તુવેર 1190 1200
ચોળી 800 815
ચણા 800 900
મગફળી જીણી 700 1100
મગફળી જાડી 750 1200
એરંડા 1350 1442
તલ 2250 2388
રાયડો 1000 1100
લસણ 50 265
જીરૂ 3150 4610
અજમો 1300 2045
ડુંગળી 75 210
સીંગદાણા 700 1300
સોયાબીન 700 950
વટાણા 535 815

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2521થી 4581 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2311 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 432 506
ઘઉં ટુકડા 420 540
કપાસ 1111 2151
કપાસ નવો 1301 2031
મગફળી જીણી 980 1286
મગફળી જાડી 950 1291
મગફળી નવી 850 1311
સીંગદાણા 1451 1871
શીંગ ફાડા 1051 1501
એરંડા 1001 1441
તલ 2001 2401
કાળા તલ 2021 2751
જીરૂ 2551 4581
ઈસબગુલ 1201 3191
વરિયાળી 2201 2201
ધાણા 1000 2311
ધાણી 1100 2321
લસણ 71 276
ડુંગળી 56 231
ડુંગળી સફેદ 56 231
ગુવારનું બી 891 891
બાજરો 371 401
જુવાર 441 751
મકાઈ 501 501
મગ 826 1371
ચણા 721 881
વાલ 901 1726
અડદ 726 1501
ચોળા/ચોળી 676 1101
મઠ 1101 1101
તુવેર 800 1391
રાજગરો 1176 1176
સોયાબીન 751 991
રાઈ 976 1131
મેથી 576 1051
અજમો 1576 1576
સુવા 1301 1421
ગોગળી 551 1091
કાંગ 571 591
વટાણા 531 991

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4290 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2300 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 490
બાજરો 350 411
ચણા 750 856
તુવેર 1100 1385
મગફળી જાડી 900 1232
સીંગફાડા 1200 1290
તલ 2000 2381
તલ કાળા 2200 2732
જીરૂ 3500 4290
ધાણા 1950 2300
મગ 800 1240
સીંગદાણા જાડા 1350 1500
સોયાબીન 880 994
મેથી 1040 1040

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4610 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2280 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2051 2275
ઘઉં 431 511
તલ 1800 2280
જીરૂ 2640 4610
બાજરો 463 515
જુવાર 515 515
ચણા 765 857

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4140થી 4615 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1900થી 2195 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1900 2195
ઘઉં લોકવન 440 485
ઘઉં ટુકડા 441 583
જુવાર સફેદ 525 772
જુવાર પીળી 450 521
બાજરી 325 471
તુવેર 1030 1406
ચણા પીળા 791 900
ચણા સફેદ 1450 2121
અડદ 1020 1586
મગ 1060 1390
વાલ દેશી 1175 1830
વાલ પાપડી 1811 2030
ચોળી 900 1300
વટાણા 615 1100
કળથી 1025 1240
સીંગદાણા 1650 1865
મગફળી જાડી 1125 1340
મગફળી જીણી 1111 1345
તલી 2100 2444
સુરજમુખી 840 1190
એરંડા 1390 1440
અજમો 1475 1890
સુવા 1150 1440
સોયાબીન 875 984
સીંગફાડા 1470 1580
કાળા તલ 2100 2750
લસણ 134 510
ધાણા 2100 2260
જીરૂ 4140 4615
રાય 1050 1200
મેથી 900 1230
કલોંજી 2200 2500
રાયડો 1000 1130
રજકાનું બી 3700 4300
ગુવારનું બી 915 935

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment