આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 07/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 07/11/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 4655 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 2605 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1455 1840
જુવાર 500 690
બાજરો 370 450
ઘઉં 450 566
મગ 1000 1470
અડદ 1000 1610
તુવેર 1000 1300
ચોળી 900 1300
મેથી 950 1061
ચણા 800 880
મગફળી જીણી 1000 1900
મગફળી જાડી 1000 1245
એરંડા 1305 1398
તલ 2525 3001
રાયડો 1200 1277
લસણ 80 474
જીરૂ 3300 4655
અજમો 1500 2605
ડુંગળી 40 455
મરચા સૂકા 2350 6640
સોયાબીન 1000 1130
વટાણા 400 780
કલોંજી 2100 2225

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 4591 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2151 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 426 544
ઘઉં ટુકડા 430 580
કપાસ 1731 1816
મગફળી જીણી 940 1311
મગફળી જાડી 850 1326
મગફળી નં.૬૬ 1500 1826
શીંગ ફાડા 1091 1611
એરંડા 1000 1431
તલ 2200 2891
કાળા તલ 1976 2621
તલ લાલ 2701 2731
જીરૂ 3300 4591
ઈસબગુલ 600 2101
કલંજી 1000 2371
ધાણા 1000 2151
ધાણી 1200 2301
મરચા 1501 7201
ડુંગળી 96 411
બાજરો 461 461
જુવાર 681 781
મકાઈ 451 481
મગ 1076 1451
ચણા 771 876
વાલ 1676 2401
અડદ 926 1521
ચોળા/ચોળી 1126 1326
તુવેર 776 1481
સોયાબીન 1001 1181
રાઈ 1021 1021
મેથી 751 1091
ગોગળી 801 1151
કાંગ 571 571
કાળી જીરી 2151 2151
સુરજમુખી 501 701
વટાણા 481 911

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2078 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1754
ઘઉં 450 546
ચણા 760 867
અડદ 1300 1585
તુવેર 1200 1500
મગફળી જીણી 1000 1180
મગફળી જાડી 1050 1290
મગફળી ૬૬નં. 1500 1750
તલ 2300 2729
તલ કાળા 2500 2630
જીરૂ 4000 4380
ધાણા 1900 2078
મગ 1000 1466
સીંગદાણા જાડા 1100 1504
સોયાબીન 1050 1458
વટાણા 600 704
ગુવાર 800 800
કલંજી 1623 1623

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4200થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1710થી 2605 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1788
ઘઉં 455 581
તલ 2000 2828
મગફળી જીણી 1000 1436
જીરૂ 4200 4600
બાજરો 484 484
જુવાર 634 744
અડદ 1331 1517
ચણા 628 840
ગુવારનું બી 868 900
તલ કાળા 1710 2605
સોયાબીન 925 1100
રાયડો 905 1163

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1980થી 2051 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2625થી 2754 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1790
મગફળી ૯નં. 1201 1754
મગફળી મઠડી 1182 1471
મગફળી જાડી 1050 1271
તલ 2625 2754
ઘઉં ટુકડા 386 617
બાજરો 370 525
જુવાર 355 355
સોયાબીન 980 1140
અડદ 1050 1391
મગ 870 870
ચણા 771 837
ધાણા 1980 2051
રાઈ 1256 1256
રજકો 3000 4405

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2500થી 2901 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2600થી 2600 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1672 1755
શીંગ નં.૫ 1168 1451
શીંગ નં.૩૯ 930 1282
શીંગ ટી.જે. 1125 1240
મગફળી જાડી 970 1321
જુવાર 351 751
બાજરો 395 501
ઘઉં 444 651
મકાઈ 456 456
અડદ 1030 1599
મગ 1525 3120
સોયાબીન 1000 1181
ચણા 558 869
તલ 2500 2901
તલ કાળા 2600 2600
ડુંગળી 55 377
ડુંગળી સફેદ 125 347
નાળિયેર (100 નંગ) 590 1776

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4650 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1780થી 1851 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1780 1851
ઘઉં લોકવન 475 528
ઘઉં ટુકડા 490 591
જુવાર સફેદ 565 805
જુવાર પીળી 450 511
બાજરી 275 1468
તુવેર 1080 1468
ચણા પીળા 740 896
ચણા સફેદ 1690 2390
અડદ 1181 1540
મગ 1120 1440
વાલ દેશી 1785 2045
વાલ પાપડી 1990 2112
ચોળી 950 1341
મઠ 1110 1410
વટાણા 575 860
કળથી 780 1181
સીંગદાણા 1635 1700
મગફળી જાડી 1050 1325
મગફળી જીણી 1070 1290
તલી 2500 2900
સુરજમુખી 780 1190
એરંડા 1350 1426
અજમો 1650 1865
સુવા 1270 1525
સોયાબીન 1010 1189
સીંગફાડા 1290 1635
કાળા તલ 2430 2740
લસણ 121 351
ધાણા 1735 2221
મરચા સુકા 2000 6851
વરીયાળી 1800 2300
જીરૂ 3900 4650
રાય 1020 1290
મેથી 940 1240
રાયડો 980 1215
રજકાનું બી 3200 3900
ગુવારનું બી 920 948

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment