એરંડાના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 21/09/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20/09/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1147થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 914થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1205થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: નવા કપાસની આવકોમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 21/09/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1161થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1185થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1192થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1187થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1202 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1183થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1196થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1186થી રૂ. 1209 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1220થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1187થી રૂ. 1197 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1206થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1099થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ આંબલિયાસણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉનાવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1185થી રૂ. 1213 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પ્રાંતિજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

સમી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1165થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જોટાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1179થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા.

ચાણસ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1067થી રૂ. 1203 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ:

તા. 20/09/2023, બુધવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1147 1171
જામનગર 1100 1167
કાલાવડ 1100 1148
સાવરકુંડલા 1100 1150
જેતપુર 900 1175
મહુવા 914 915
અમરેલી 1120 1161
કોડીનાર 1000 1149
જસદણ 1000 1001
ભચાઉ 1205 1211
ભુજ 1180 1190
દશાડાપાટડી 1170 1175
માંડલ 1180 1186
ડિસા 1161 1172
ભાભર 1180 1220
પાટણ 1180 1210
ધાનેરા 1170 1171
મહેસાણા 1185 1210
વિજાપુર 1190 1221
હારીજ 1150 1205
માણસા 1192 1206
ગોજારીયા 1187 1190
કડી 1190 1200
વિસનગર 1170 1202
પાલનપુર 1183 1190
તલોદ 1150 1200
દહેગામ 1150 1170
ભીલડી 1190 1191
દીયોદર 1180 1215
કલોલ 1196 1205
સિધ્ધપુર 1170 1207
કુકરવાડા 1186 1209
ધનસૂરા 1180 1190
ઇડર 1180 1200
બેચરાજી 1180 1194
વડગામ 1200 1201
ખેડબ્રહ્મા 1220 1230
કપડવંજ 1180 1190
વીરમગામ 1187 1197
થરાદ 1190 1215
રાસળ 1180 1200
બાવળા 1206 1207
સાણંદ 1099 1100
રાધનપુર 1175 1200
આંબલિયાસણ 1170 1194
ઉનાવા 1180 1215
લાખાણી 1185 1213
પ્રાંતિજ 1180 1200
સમી 1170 1182
વારાહી 1165 1180
જોટાણા 1179 1192
ચાણસ્મા 1067 1203
દાહોદ 1160 1180

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 21/09/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ”

Leave a Comment