આજના તા. 03/08/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 03/08/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3005થી 4555 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1625થી 2620 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
જુવાર 450 665
બાજરો 296 450
ઘઉં 400 496
મગ 1000 1365
અડદ 800 850
તુવેર 1110 1350
ચોળી 950 1140
મેથી 800 1020
ચણા 850 950
મગફળી જીણી 1000 1200
મગફળી જાડી 1000 1285
એરંડા 1150 1418
તલ 2150 2410
રાયડો 720 1285
લસણ 70 405
જીરૂ 3005 4555
અજમો 1625 2620
ડુંગળી 50 195
સોયાબીન 1150 1175
વટાણા 510 885
કલોંજી 400 1000

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2601થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2401 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 464 500
ઘઉં ટુકડા 418 568
કપાસ 1201 2321
મગફળી જીણી 970 1331
મગફળી જાડી 825 1436
મગફળી નવી 950 1356
સીંગદાણા 1600 1841
શીંગ ફાડા 1041 1591
એરંડા 1321 1421
તલ 2000 2451
કાળા તલ 2000 2551
જીરૂ 2601 4551
ઈસબગુલ 2731 2731
કલંજી 1000 2501
ધાણા 1000 2401
ધાણી 1100 2461
લસણ 71 296
ડુંગળી 71 271
ડુંગળી સફેદ 51 121
બાજરો 431 431
જુવાર 411 751
મકાઈ 331 511
મગ 826 1411
ચણા 721 901
વાલ 561 1731
અડદ 651 1581
મઠ 1101 1221
તુવેર 626 1411
રાજગરો 1376 1376
સોયાબીન 1156 1196
રાઈ 1141 1221
મેથી 601 1061
અજમો 976 1001
સુવા 1351 1381
ગોગળી 691 1066
કાંગ 461 551
સુરજમુખી 721 1471
વટાણા 451 941

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3350થી 4311 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2160થી 2411 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 502
બાજરો 322 411
ચણા 750 886
અડદ 1160 1595
તુવેર 1050 1409
મગફળી જાડી 1000 1232
સીંગફાડા 1200 1590
એરંડા 1400 1425
તલ 1950 2424
તલ કાળા 2000 2632
જીરૂ 3350 4311
ધાણા 2160 2411
મગ 940 1298
ચોળી 950 1300
સીંગદાણા જીણા 1550 1740
સીંગદાણા જાડા 1650 1942
સોયાબીન 1000 1182
મેથી 932 932
ગુવાર 939 939
સુરજમુખી 1095 1095
ડાંગ 430 430

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 4100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2123થી 2575 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 440 520
તલ 2150 2374
મગફળી જીણી 1236 1236
જીરૂ 2530 4100
બાજરો 484 484
જુવાર 691 757
ચણા 650 884
તલ કાળા 2133 2575
સીંગદાણા 1750 1805

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2100થી 2100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2383થી 2576 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 1103 1314
સીંગદાણા 1700 1782
મગફળી જાડી 1103 1369
એરંડા 1306 1306
જુવાર 534 733
બાજરો 417 507
ઘઉં 435 570
અડદ 1555 1555
મગ 1025 1508
મેથી 893 938
રાઈ 1080 1112
ચણા 782 999
તલ 2143 2444
તલ કાળા 2383 2576
ધાણા 2100 2100
ડુંગળી 81 290
ડુંગળી સફેદ 100 223
નાળિયેર (100 નંગ) 600 1892

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1891થી 2170 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1891 2170
ઘઉં લોકવન 438 486
ઘઉં ટુકડા 451 511
જુવાર સફેદ 485 730
જુવાર પીળી 370 465
બાજરી 395 455
તુવેર 1080 1424
ચણા પીળા 890 950
ચણા સફેદ 1750 2100
અડદ 1150 1680
મગ 1111 1440
વાલ દેશી 1750 2000
વાલ પાપડી 1850 2045
ચોળી 975 1185
વટાણા 740 1250
કળથી 940 1260
સીંગદાણા 1725 1900
મગફળી જાડી 1161 1369
મગફળી જીણી 1132 1320
તલી 2100 2450
સુરજમુખી 850 1175
એરંડા 1200 1438
અજમો 1450 2005
સુવા 1175 1440
સોયાબીન 1060 1190
સીંગફાડા 1400 1550
કાળા તલ 2370 2735
લસણ 100 300
ધાણા 2030 2280
ધાણી 2130 2350
વરીયાળી 2070 2100
જીરૂ 3800 4600
રાય 1100 1290
મેથી 1000 1185
કલોંજી 2000 2520
રાયડો 1100 1200
રજકાનું બી 3750 4480
ગુવારનું બી 800 957

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment