આજના તા. 29/08/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 29/08/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2900થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1050થી 2290 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
બાજરો 325 511
ઘઉં 400 510
મગ 800 1376
અડદ 1000 1251
તુવેર 1300 1335
ચોળી 805 1330
મેથી 950 1040
મકાઇ 500 532
ચણા 850 908
મગફળી જીણી 1000 1245
મગફળી જાડી 1000 1230
એરંડા 1150 1439
તલ 2250 2470
રાયડો 880 1215
લસણ 120 330
જીરૂ 2900 4600
અજમો 1050 2290
ડુંગળી 45 225
સીંગદાણા 1400 1750
સોયાબીન 800 959

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2901થી 4561 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2351 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 440 500
ઘઉં ટુકડા 442 534
કપાસ 1500 2211
મગફળી જીણી 1076 1326
મગફળી જાડી 900 1461
મગફળી નવી 1000 1246
સીંગદાણા 1500 1841
શીંગ ફાડા 1001 1521
એરંડા 1001 1436
તલ 2101 2511
કાળા તલ 2000 2701
તલ લાલ 2411 2411
જીરૂ 2901 4561
ઈસબગુલ 2601 3151
ધાણા 1000 2351
ધાણી 1100 2401
લસણ 71 281
ડુંગળી 61 241
ડુંગળી સફેદ 76 126
બાજરો 491 511
જુવાર 481 731
મકાઈ 531 531
મગ 901 1371
ચણા 701 896
વાલ 1276 1381
અડદ 700 1501
ચોળા/ચોળી 721 851
તુવેર 751 1421
સોયાબીન 901 1036
રાયડો 1141 1141
રાઈ 1131 1141
મેથી 651 1091
અજમો 1401 1401
સુવા 1200 1200
ગોગળી 676 1221
કાળી જીરી 2226 2621
વટાણા 741 741

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2425 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2438 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 430 504
બાજરો 380 466
જુવાર 375 600
ચણા 750 1050
અડદ 1230 1558
તુવેર 1100 1425
મગફળી જાડી 850 1252
સીંગફાડા 1300 1470
એરંડા 1424 1424
તલ 2000 2425
તલ કાળા 2230 2670
ધાણા 2000 2438
મગ 800 1236
ચોળી 811 811
સીંગદાણા જાડા 1550 1730
સોયાબીન 900 1061
રાઈ 1100 1100
મેથી 650 1064
અજમો 1500 1500
કાંગ 490 513

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4470 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2230થી 2335 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 417 507
તલ 2074 2400
જીરૂ 2550 4470
બાજરો 394 544
જુવાર 500 616
ચણા 746 870
ગુવારનું બી 891 891
તલ કાળા 2230 2335
મેથી 940 1066

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુનો ભાવ રૂ. 2001થી 2001 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2307થી 2607 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 1390 1390
સીંગદાણા 1750 1801
મગફળી જાડી 860 1379
જુવાર 400 774
બાજરો 445 525
ઘઉં 439 569
જીરૂ 2001 2001
અજમો 1200 1200
મગ 1354 1354
રાજગરો 1200 1200
ચણા 725 889
તલ 2251 2487
તલ કાળા 2307 2607
તુવેર 1212 1250
ડુંગળી 50 312
ડુંગળી સફેદ 110 252
નાળિયેર (100 નંગ) 460 1934

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4576 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2360થી 2551 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2360 2551
ઘઉં લોકવન 443 474
ઘઉં ટુકડા 445 530
જુવાર સફેદ 511 715
જુવાર પીળી 365 451
બાજરી 325 465
તુવેર 1050 1408
ચણા પીળા 780 880
ચણા સફેદ 1800 2100
અડદ 1270 1648
મગ 1110 1415
વાલ દેશી 1275 1840
વાલ પાપડી 1750 2025
ચોળી 915 1325
વટાણા 830 1101
કળથી 1050 1240
સીંગદાણા 1820 1920
મગફળી જાડી 1230 1428
મગફળી જીણી 1280 1340
તલી 2100 2440
સુરજમુખી 850 1180
એરંડા 1317 1466
અજમો 1475 2005
સુવા 1175 1460
સોયાબીન 970 1070
સીંગફાડા 1510 1640
કાળા તલ 2120 2660
લસણ 150 500
ધાણા 2100 2260
જીરૂ 3700 4576
રાય 1100 1300
મેથી 980 1280
રાયડો 1030 1180
રજકાનું બી 3700 4325
ગુવારનું બી 900 920

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment