આજના તા. 02/06/2022, ગુરુવારના બજાર ભાવ: જાણો તમારા પાકનો ભાવ, ભવ જાણી વેચાણ કરો

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 02/06/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, અમરેલી, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારી Whatsapp ચેનલ ફોલો કરો.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4090 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2055 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1900 2480
બાજરો 200 435
ઘઉં 350 506
મગ 800 1275
અડદ 725 1330
તુવેર 700 840
ચોળી 400 1195
વાલ 700 1400
મેથી 800 1055
મગફળી જીણી 1000 1400
મગફળી જાડી 1000 1200
એરંડા 1051 1470
તલ 1700 1980
તલ કાળા 2000 2350
લસણ 140 485
જીરૂ 2550 4090
અજમો 1750 2055
ધાણા 1500 2100
સોયાબીન 600 1060
વટાણા 300 610
કલોંજી 950 2500

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:

અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 1500થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1460થી 2660 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1460 2660
શિંગ મઠડી 1000 1358
શિંગ મોટી 862 1321
શિંગ દાણા 1289 1800
શિંગ ફાડા 1600 1766
તલ સફેદ 1000 2083
તલ કાળા 1100 2516
તલ કાશ્મીરી 1886 2116
બાજરો 230 408
જુવાર 351 554
ઘઉં ટુકડા 420 512
ઘઉં લોકવન 326 476
મગ 725 1242
ચણા 740 834
તુવેર 600 956
એરંડા 1115 1464
જીરું 1500 4000
રાઈ 1160 1160
ગમ ગુવાર 1042 1065
ધાણા 1800 2100
મેથી 700 1001
સોયાબીન 1150 1325

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2211થી 4011 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 651થી 3751 સુધીનો બોલાયો હતો.

આ પણ વાંચો: નવા કપાસમાં ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 10/10/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 406 460
ઘઉં ટુકડા 408 528
કપાસ 1251 2631
મગફળી જીણી 925 1381
મગફળી જાડી 820 1336
મગફળી નવી 1021 1386
સીંગદાણા 1741 1831
શીંગ ફાડા 1161 1706
એરંડા 1241 1496
તલ 1200 1981
જીરૂ 2211 4011
ઈસબગુલ 2231 2311
કલંજી 1000 2591
ધાણા 1000 2261
ધાણી 1101 2271
મરચા સૂકા પટ્ટો
651 3751
લસણ 101 501
ડુંગળી 51 221
ડુંગળી સફેદ 80 176
બાજરો 381 381
જુવાર 461 631
મકાઈ 171 521
મગ 700 1211
ચણા 555 851
વાલ 751 1451
વાલ પાપડી 1761 1761
અડદ 576 1351
ચોળા/ચોળી 800 991
તુવેર 751 1141
સોયાબીન 1001 1351
રાયડો 911 1171
રાઈ 801 1081
મેથી 626 1051
ગોગળી 891 1171
કાળી જીરી 1576 1576
સુરજમુખી 1026 1101
વટાણા 576 801

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 3600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2276 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 455
ઘઉં ટુકડા 420 481
બાજરો 280 410
જુવાર 390 572
ચણા 750 841
અડદ 1000 1321
તુવેર 800 1240
મગફળી જીણી 1050 1265
મગફળી જાડી 900 1251
સીંગફાડા 1100 1525
તલ 1750 1988
તલ કાળા 1800 2495
જીરૂ 3200 3600
ધાણા 1950 2276
મગ 1050 1268
વાલ 1000 1275
સીંગદાણા 1400 1708
સોયાબીન 1100 1300
મેથી 580 936
ગુવાર 1000 1000
વટાણા 500 500

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 3990 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1790થી 1990 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 427 545
તલ 1700 1974
મગફળી જીણી 800 1300
જીરૂ 2530 3990
બાજરો 404 404
ચણા 641 841
એરંડા 1396 1466
ધાણા 1790 1990
તુવેર 887 957
તલ કાળા 1545 2375
મેથી 762 979
રાઈ 1114 1114
રાયડો 931 1135
ગુવારનું બી 960 1122

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 480થી 1750 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1034થી 2399 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1034 2399
મગફળી જીણી 1059 1370
મગફળી જાડી 978 1354
એરંડા 1040 1285
જુવાર 354 611
બાજરો 300 491
ઘઉં 424 578
મકાઈ 252 252
અડદ 900 1263
મગ 400 1200
મેથી 720 1050
ચણા 515 896
તલ 1680 2323
તલ કાળા 1600 2478
તુવેર 600 1200
ધાણા 1260 1901
રાઈ 600 1050
ડુંગળી 93 310
ડુંગળી સફેદ 120 225
નાળિયેર
480 1750

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3150થી 4019 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2100થી 2690 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2100 2690
ઘઉં લોકવન 435 462
ઘઉં ટુકડા 441 506
જુવાર સફેદ 480 658
જુવાર પીળી 370 465
બાજરી 280 490
તુવેર 960 1140
ચણા પીળા 780 845
ચણા સફેદ 1100 1650
અડદ 850 1313
મગ 1115 1265
વાલ દેશી 925 1640
વાલ પાપડી 1800 2000
ચોળી 930 1075
કળથી 940 1005
સીંગદાણા 1725 1775
મગફળી જાડી 1130 1380
મગફળી જીણી 1170 1391
તલી 1810 2035
સુરજમુખી 950 1370
એરંડા 1400 1481
અજમો 1525 2140
સુવા 1150 1360
સોયાબીન 1163 1289
સીંગફાડા 1100 1680
કાળા તલ 2000 2550
લસણ 100 450
ધાણા 1940 2140
મરચા સુકા 1500 3200
ધાણી 2080 2300
વરીયાળી 1700 1971
જીરૂ 3150 4019
રાય 900 1150
મેથી 900 1131
કલોંજી 2100 2640
રાયડો 1000 1200
રજકાનું બી 3800 5600
ગુવારનું બી 1080 1101

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment