આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 31/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 31/10/2022 ને સોમવારના જામનગર, તળાજા, ભાવનગર, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3625થી 4425 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1695થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1725
જુવાર 400 600
બાજરો 350 455
ઘઉં 451 526
મગ 800 1375
અડદ 1200 1550
ચોળી 900 1280
ચણા 750 920
મગફળી જીણી 1200 1800
મગફળી જાડી 1000 1265
એરંડા 1300 1356
તલ 1825 2552
રાયડો 850 1100
લસણ 78 395
જીરૂ 3625 4425
અજમો 1695 2200
ધાણા 1900 2080
ડુંગળી 105 480
સોયાબીન 800 985
વટાણા 480 710
કલોંજી 1600 2140

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2375થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1290થી 1685 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1290 1685
મગફળી જીણી 1200 1625
મગફળી જાડી 950 1318
તલ 2375 2550
એરંડા 1150 1150
ઘઉં ટુકડા 350 542
બાજરો 370 481
જુવાર 482 692
સોયાબીન 896 952
અડદ 901 1471
ચણા 600 833

 

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડ (Bhavnagar Market Yard):

ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2207થી 2551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2099થી 2615 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bhavnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1578 1733
મગફળી નવી 1000 1791
મગફળી જાડી 1010 1275
તલ 2207 2551
તલ કાળા 2099 2615
ઘઉં 440 562
બાજરો 446 485
જુવાર 455 477
અડદ 1141 1339
ચણા 801 894
સોયાબીન 950 990
લીંબુ 360 480

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2351થી 2553 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2654થી 2654 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1000 1652
શીંગ મગડી 1078 1326
શીંગ નં.૩૯ 1054 1352
શીંગ નં.૫ 1072 1358
મગફળી જાડી 987 1400
જુવાર 533 733
બાજરો 382 481
ઘઉં 428 651
મકાઈ 452 470
અડદ 1130 2251
મગ 2090 2090
સોયાબીન 949 981
ચણા 736 828
તલ 2351 2553
તલ કાળા 2654 2654
તુવેર 1170 1170
ડુંગળી 82 463
ડુંગળી સફેદ 133 420
નાળિયેર (100 નંગ) 590 2165

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3750થી 4475 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1644થી 1732 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1644 1732
ઘઉં લોકવન 490 515
ઘઉં ટુકડા 478 536
જુવાર સફેદ 575 770
જુવાર પીળી 425 511
બાજરી 275 401
તુવેર 1180 1500
ચણા પીળા 775 875
ચણા સફેદ 1700 2300
અડદ 1100 1560
મગ 1100 1532
વાલ દેશી 1750 2040
વાલ પાપડી 1850 2120
ચોળી 900 1280
મઠ 1100 1300
વટાણા 350 827
કળથી 811 1205
સીંગદાણા 1400 1613
મગફળી જાડી 1120 1325
મગફળી જીણી 1080 1285
તલી 2450 2605
સુરજમુખી 850 1190
એરંડા 1351 1390
અજમો 1540 1880
સુવા 1250 1465
સોયાબીન 955 1000
સીંગફાડા 1173 1450
કાળા તલ 2000 2640
લસણ 111 350
ધાણા 1700 2130
વરીયાળી 2100 2100
જીરૂ 3750 4475
રાય 980 1190
મેથી 950 1125
રાયડો 1020 1165
રજકાનું બી 3850 4230
ગુવારનું બી 870 900

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment